Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Δημοτικό Σχολείο
Εμπορείου Θήρας
ΤΚ 84703

Τηλέφωνο&Φαξ:
2286083176
2286081233

E-mail:

mail@dim-empor.kyk.sch.gr

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Δ/νση Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων