ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Δημοτικό Σχολείο
Εμπορείου Θήρας
ΤΚ 84703

Τηλέφωνο&Φαξ:
2286083176
2286081233

E-mail:

mail@dim-empor.kyk.sch.gr

Καφούρος Ηλίας Διευθυντής
Ευαγγελάτου Αντιγόνη Υποδιευθύντρια
Ζαρίφη Θεοδώρα Α1
Νοταρά Ανατολή Α2
Σαράφη Ζωή Β1
Σπύρογλου Αργυρώ Β2
Καραμολέγκος Γεώργιος Γ1
Ευαγγελάτου Αντιγόνη Γ2
Σάκκας Ιωάννης Δ1
Παπαδόπουλος Ιωάννης Δ2
Αλεφραγκή Άννα Ε1
Τόνας Γεώργιος Ε2
Γαβαλά Καλαμιώτισσα ΣΤ1
Μουστακίδη Ελένη ΣΤ2
Αδαμίδης Γεώργιος Τμήμα Ένταξης
Καλογεράκη Αμαλία Αγγλικά
- Γερμανικά
- Γαλλικά
Κόρμπος Άγγελος Φυσική Αγωγή
Μπουρμά Ευαγγελία Φυσική Αγωγή
Αρμνενιακός Γεώργιος Μουσική
Νταντινάκης Κωνσταντίνος Θεατρική Αγωγή
Κασαπάκης Εμμανουήλ Νέες Τεχνολογίες
Ολοήμερο
Κωνσταντίνου Ειρήνη Υπεύθυνος Ολοήμερου