Αρχική

 

Ο Τόπος μας

 

Το Σχολείο

 

Δραστηριότητες

 

Προσωπικό

 

Σύνδεσμοι

 

 Δημοτικό Σχολείο
Εμπορείου Θήρας
ΤΚ 84703

Τηλέφωνο&Φαξ:
2286083176
2286081233

E-mail:

mail@dim-empor.kyk.sch.gr


Απρίλιος 2008


Δεκέμβριος 2008


Απρίλιος 2009


Δεκέμβριος 2009


Απρίλιος 2010

apr13.jpg

Απρίλιος 2013

dec13.jpg

Δεκέμβριος 2013